Kalite Politikamız
27 Nisan 2022

Hastanemiz Kalite Yönetim Sistemi, Bakanlığımız Sağlıkta Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlar kapsamında, hizmet verdiğimiz toplumun ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alır.

 

Bu anlamda hasta ve çalışan güvenliği temel alınarak;

Hasta/hasta yakını ve çalışanların beklenti ve isteklerini ölçülür, memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için faaliyetler planlanır.

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları tüm birimler ve çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilir. Bu doğrultuda sürekli eğitimler düzenlenir ve çalışanların kalite çalışmalarına katılımı teşvik edilir.

Verimlilik Yönetim Sistemi esasları göz önüne alınarak az girdi ile çok çıktı almanın yolları aranır.

Modern tıp bilimi ve çağdaş teknoloji takip edilerek hızlı ve doğru tanı ile tedaviyi gerçekleştirmek hedeflenir.

Kanıta dayalı veri takibi ile göstergeler izlenir ve süreç iyileştirme planları yapılır.

 

Unutulmamalıdır ki; Sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere, tüm çalışanların sorumluluğundadır.

 

 

 

 

ONAY

15.09.2021

 

Op.Dr.Serhan GÜR

Başhekim