Eğitim Komitesi
26 Ağustos 2019

Eğitim Komitesi

KOMİTEDE GÖREVLİ PERSONELLER:  Hastane yönetimince oluşturulan komite,  hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak , değerlendirmek, görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak ve gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemek üzere düzenli aralıklarla yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanır.

Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunur

GÖREV ALANI:

  • Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimleri
  • Hizmet İçi Eğitimler ,
  • Uyum Eğitimleri
  • Hastalara yönelik eğitimler
  • Kalitenin sürekliliğinin sağlanması ve çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim  faaliyetlerinin planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.