Çalışan Güvenliği Komitesi
26 Ağustos 2019

Çalışan Güvenliği Komitesi

KOMİTEDE GÖREVLİ PERSONELLER:  Hastane yönetimince oluşturulan komite,  hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak , değerlendirmek, görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak ve gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemek üzere düzenli aralıklarla yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanır.

Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunur.

GÖREV ALANI:

  • Kurumda çalışan tüm personelin zarar görme risklerinin azaltılması,
  • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
  • Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması,
  • Kesici – delici alet yaralanmasına yönelik risklerinin azaltılması, 
  • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
  • Sağlık tarama programlarının hazırlanması ve takibi ile ilgili çalışmaları yapmak