Refakatçı Kuralları
07 Haziran 2022

Bor Devlet Hastanesi olarak hastalarımıza ve sizlere en iyi şekilde sağlık hizmeti vermek için çalışıyoruz. Bu ortama katkı sunmak için lütfen aşağıdaki kurallara uyunuz;

 • Hastanın refakatçi gereksinimine hastanın doktoru karar verir ve refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
 • Refakatçi kaldığınız sürece refakat kartınızı görünür biçimde takılı olarak yanınızda bulundurunuz.
 • Refakatçi değişimini, servis hemşiresinin bilgisi dahilinde mümkünse ziyaret saatlerinde yapınız. Servis hemşiresine bilgi vermeden hastanızın yanından ayrılmayınız, hastaneyi terk etmeyiniz.
 • Refakatçi değişimi yaparken hastanız hakkında birbirinizi bilgilendiriniz.
 • Hastaların yataklarını, etajerlerini, dolaplarını daima temiz ve düzenli tutunuz.
 • Giyecek vb. eşyaları yatak başlarına ve serum askılarına asmayınız.
 • Hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek ve içecek vermeyiniz.
 • Yemek tepsilerini yerlere ve kapı önlerine bırakmayınız, çöpleri çalışanların uyarıları doğrultusunda size gösterilen çöp kutularına atınız. Kliniklerde bulunan kırmızı poşetli “Tıbbi Atık Çöp Kovası”sadece tıbbi atıklar içindir.
 • Banyo ve tuvaletleri mümkün olduğunca temiz kullanmaya özen gösteriniz.
 • Hastalarınızın vücut temizliğine özen gösteriniz.
 • Koridorda ve hasta odalarında yüksek sesle konuşmayınız. Odalarda bulunan televizyonları diğer hastaları rahatsız etmeyecek şekilde kullanınız ve hekim vizit saatlerinde kapatınız.
 • Hasta yataklarına oturmayınız ve yatmayınız. Diğer hasta odalarına girmeyiniz. Hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını istirahat için kullanabilirsiniz.
 • Diğer hastaların rahatsız olmaması için siz ve hastanız gece saat 22:00’den sonra gerekmedikçe hasta odasından çıkmayınız, koridorlarda gezinmeyiniz.
 • Hekim ve hemşire direktifi ve bilgisi dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayınız, hastanızı hastane dışına çıkarmayınız ve yatağını değiştirmeyiniz.
 • Hastanızla ilgili tespit ettiğiniz sorunları hemşirelerinize aktarınız.
 • Hastanız tuvalet, lavabo vs. giderken başı dönüp düşebilir. Bu nedenle mümkünse hastanızın koluna girerek refakat ediniz.
 • Hekiminiz hasta muayenesi yaparken ve hasta odası temizliği yapıldığı sırada hasta odasını boşaltınız.
 • Enfeksiyon riskini azaltmak için hastanızın ziyaretçilerinin mümkün olduğunca az olmasını ve kısa süreli kalmalarını sağlayınız.
 • Hastanede tütün, tütün ürünleri ve alkol kullanılması yasaktır.
 • Hastanenin hepimizin ortak malı olduğunu unutmayıp, koruyunuz.
 • Refakatçiler, hastane kurallarına uymalıdır (Uyulmadığı takdirde, ilgili kişinin refakat durumu iptal edilecektir).