Tesis Güvenliği Komitesi
26 Ağustos 2019

Tesis Güvenliği Komitesi

KOMİTEDE GÖREVLİ PERSONELLER: Hastane yönetimince oluşturulan komite,  hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak , değerlendirmek, görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak ve gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemek üzere düzenli aralıklarla yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanır.

Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunur.

GÖREV ALANI:

  • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
  • Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması,
  • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,
  • Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarının yapılması,
  • Atık yönetimi çalışmaları ,
  • Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme , ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması 
  • Tehlikeli maddelerin yönetimi ile ilgili çalışmaları yapmak, kontrol etmek