T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Bor Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Bor Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

19 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü

Güncelleme Tarihi: 16/12/2019

AKILCI  (Rasyonel)  ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Antibiyotik: 
Mikroorganizmalara karşı yapılan savaşlarda kullanılan mikrobial  ajanlar  başlığı altında toplanmaktadır. 1940’larda penicilin bulunmasıyla enfeksiyondan kaynaklanan ölümlerinin büyük bir kısmı engellenmiş oldu. Günümüzde pek çok hastalık türlerinde, pek çok antibiyotik kullanılmakta ancak antibiyotiklerin rasyonel kullanılması büyük önem arz etmektedir. Akılcı antibiyotik kullanımı şu anlama gelmektedir.

Doğru Antibiyotik kullanımı ;

-  Doğru tanı sonrası vermek;

-  Doğru antibiyotik  seçme

  • En iyi yoldan vermek ( ağız içi, kas içi, damar içi, deri üzerinden, göz ve kulak damlası şeklinde
  • Etkin dozda vermek
  • Optimum aralıklarla vermek ( verilme zamanını çok iyi şekilde ayarlamak)
  • Uygun süreyle vermek

Antibiyotiklerin yukarıda açıklanan şartlara göre uygulanırsa daha etkin başarılı, hasta açısından ve ekonomik açıdan daha  rantabl olacaktır. Antibiyotiklerin uygun kullanılmadığı durumlarda antibiyotiklere karşı direnç gelişe bilmekte ve o antibiyotik artık o kişide etki olmamaktadır.

Uygunsuz Kullanımın Sonuçları

Mikroorganizmalarda direnç gelişimi,

Dirençli bakterilerle  enfeksiyon  gelişimi,

Süper infeksiyonların ortaya çıkması,

İmmünite değişiklikleri (granülositopeni, allerjik reaksiyonlar, yaralı  floranın baskılanması, v.d.) ile organizmanın infeksiyona direncinin kırılması,

Hedef organlarda bozukluklar gelişimi,

Tedavi maliyetinin artması.

Hastaya en iyi tedaviyi uygulamak için en geniş (spekturumlu) etkili ve en pahalı ilaç kullanmak her zaman doğru olmayabilir.

Etkin tedaviyi, doğru antibiyotiği tespit etmek, en iyi yoldan etkin dozda, optimal aralıklarla uygun sürede vermektedir. Anne ve babalar hem kendileri için hem de çocukları için mutlaka hekime danışarak antibiyotik kullanmalıdır.