Acil Kliniği
09 Temmuz 2021

Bor Devlet Hastanesi Acil Kliniği

ACİL SERVİS


1 SARI ALAN
1 YEŞİL ALAN
1 TRİAJ ALANI
1 ADET RESÜSİTASYON ODASI
12 YATAKLI YETİŞKİN MÜŞAHEDE
6 YATAKLI ÇOCUK MÜŞAHEDE

PANSUMAN, ALÇI ODASI VE ACİL RÖNTGEN BİRİMLERİ İLE HASTALARIMIZA HİZMET VERMEKTEDİR

Muayenenin ve acil müdahalenin yanı sıra kas içi enjeksiyon, damar içi sıvı ve ilaç tedavileri, kan, plazma infüzyonları, oksijen, buhar, nebülize ilaç tedavileri, gözlem ve monitörizasyon hizmetleri verilmektedir. 

Bu sırada müracaat görevlisi sıra numaralarının düzenlenmesinde ve ayrı bir yönlendirme - danışma sekreteri de hastalarımızın bilgilendirilmesinde yardımcı olmaktadır.
Acil poliklinikte bakılacak hastaların bir taraftan muayeneye kabulü yapılırken diğer yandan acil poliklinik sekreteri tarafından kayıt işlemleri sürdürülmektedir.
Acil servisimizin acil laboratuvar desteğini 24 saat boyunca hastane genel laboratuvarı ve radyoloji birimi sağlamaktadır.

Hastanemizde yer olmaması durumunda yatışı gereken hastalarımız, acil sorunu yatıştırılıp, durumu kontrol altına alınarak, yer ayarlanan başka hastanelere, hekim eşliğinde ambulansla nakledilmektedir.
Hastanemizin hasta nakilleri için kullanılan 1adet donanımlı ambulansı vardır.